Statistik

Uppgifter om månads- och årsstatistik inom vårt uppdrag, arbetslöshetskassornas genomströmningstider, medlemsutveckling, medlemsavgifter och annan statistik om arbetslöshetsförsäkringen kan hämtas från IAF:s statistikdatabas. Här finns möjlighet att bland annat ta ut aktuella uppgifter månadsvis och uppdelat på ålder, kön med mera.