Var fjärde person med arbetslöshetsersättning hamnade i åtgärdstrappan det första året

03 mar 2015

Mellan september 2013 och oktober 2014 fick en fjärdedel av alla ersättningstagare i arbetslöshetsförsäkringen en varning för att de hade misskött sitt arbetssökande. Det visar en undersökning från IAF av systemet för åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen, den så kallade åtgärdstrappan.

Av rapporten framgår att närmare var tredje av dem som varnades fick en ny sanktion och alltså gick vidare i trappan. Under den studerade perioden nådde 568 personer det femte steget, och blev därmed helt avstängda från ersättning.
Det visar sig också att det finns ett mönster som förstärks på stegen i åtgärdstrappan - ju högre upp i trappan, desto större andel personer som står längre från arbetsmarknaden. Rapporten utreder inte orsakerna till snedvridningen, men kommenterar att den kan bero på att vissa personer tillbringar längre tid i arbetslöshet och alltså tidsmässigt har större möjlighet att få sanktioner.

Förändringen i arbetslöshetsförsäkringen 2013 innebär att Arbetsförmedlingen i fler fall än tidigare underrättar arbetslöshetskassan när en arbetssökande inte bedöms uppfylla villkoren i försäkringen. Arbetslöshetskassan beslutar sedan om eventuell åtgärd som trappas upp i fem steg – från en varning till att ersättningsrätten upphör.

Ladda ner rapporten (pdf)

 


 

KONTAKT

Kommentarer:
Generaldirektör
Jan-Olof Dahlgren
070-662 20 33

Presskontakt:
Kajsa Lundgren
070-508 49 64