Svår gräns mellan företagare och anställd i arbetslöshetsförsäkringen

25 feb 2016

Det krävs en kvalificerad juridisk bedömning av om en person som arbetar för en uppdragsgivare ska betraktas som arbetstagare eller företagare. Varje ärende är unikt och arbetslöshetskassorna måste noggrant bedöma alla omständigheter. IAF anser därför inte att det är aktuellt att införa schablonregler. Antalet ärenden motiverar inte heller sådana.
För den enskilde får bedömningen stor betydelse för ersättningsrätten.

2015 behandlade arbetslöshetskassorna ca 2 400 ärenden om uppdragstagare, vilket motsvarar 7 ärenden per 1 000 ersättningstagare. Arbetslöshetskassorna väntar sig dock att dessa ärenden kommer att öka på grund av att villkoren på arbetsmarknaden förändras. Det framgår av en ny kartläggning från IAF.

Det väsentligaste kriteriet när arbetslöshetskassan ska bedöma om den ska tillämpa reglerna för anställda eller företagare är personens självständighet i förhållande till uppdragsgivaren.

Majoriteten av arbetslöshetskassorna anser att den bedömningen är svår, och de pekade på flera exempel:

  • Underlagen kunde vara svårbedömda på grund av otydliga anställningsvillkor eller överenskommelser.
  • Det var svårt att handlägga ersättningssökande som hade anlitat egenanställningsföretag.

Ladda ner hela rapporten Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Kontakt

För kommentarer: 
Annelie Westman, chef för granskningsenheten
070-254 99 57

Presskontakt:
Kajsa Lundgren
070-508 49 64