Stora regionala skillnader i hur ofta Arbetsförmedlingen ifrågasätter arbetssökandes ersättningsrätt

23 jun 2015

Antalet fall där Arbetsförmedlingen lämnar underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt för sina arbetssökande minskade under 2014. I januari 2015 lämnades drygt 36 000 underrättelser för att den sökande inte följt regelverket, vilket var 25 procent färre än samma period 2014. Det visar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport till regeringen. Underrättelserna lämnas till arbetslöshetskassorna som sedan fattar beslut om eventuell sanktion för den arbetssökande. Det visar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport till regeringen. Underrättelserna lämnas till arbetslöshetskassorna som sedan fattar beslut om eventuell sanktion för den arbetssökande.

Den vanligaste orsaken till underrättelsen var att den arbetssökande inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. Många arbetssökande fick även flera upprepade underrättelser - var femte som fick någon underrättelse fick fler än två under den redovisade perioden januari 2014 – mars 2015. Vissa grupper av arbetssökande fick fler underrättelser än genomsnittet och bland de som fick flest märks unga, utrikesfödda och lågutbildade.

Det fanns även tydliga skillnader mellan arbetsförmedlingskontoren, där kontor i Stockholm- och Mälardalsområdet lämnade fler underrättelser per arbetssökande och kontor i norra delen av landet lämnade färre. Flest underrättelser per arbetssökande hade Arbetsförmedlingen i Gnesta, följt av Malmö Bryggan, Stockholm Rinkeby Kista och Göteborg Gamlestaden. Lägst antal underrättelser per arbetssökande hade Pajala, Valdemarsvik, Strömsund och Arvidsjaur. En jämförelse visar att Af Gnesta lämnade fem gånger så många underrättelser per arbetssökande som Af Pajala.

Ladda ner rapporten (pdf)

 


 

Kontakt

Kommentarer:
Jan-Olof Dahlgren
Generaldirektör
070-662 20 33

Presskontakt:
Eva Nordgren
0150-48 70 39