Kraftig medlemsökning i a-kassorna 2014

04 mar 2015

Under 2014 ökade medlemsantalet i arbetslöshetskassorna med 42 000 personer, vilket är den starkaste medlemsökningen sedan 1993. Ökningen är nästan dubbelt så stor som 2013. En förklaring kan vara att det blev billigare att vara med i en arbetslöshetskassa när arbetslöshetsavgiften avskaffades den första januari 2014.

Sammanlagt hade arbetslöshetskassorna 3 490 000 medlemmar vid årsskiftet. Sedan mitten av nittiotalet fram till införandet av högre avgifter 2007 var antalet ca 3 800 000.

I relativa tal var ökningen störst i Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa, 15 procent, och arbetslöshetskassan Alfa, 8 procent, under 2014. I absoluta tal var det dock de två största arbetslöshetskassorna: Akademikernas, +13 000 och Unionens, +10 000, som ökade mest, medan IF Metalls arbetslöshetskassa hade den största minskningen av medlemsantalet under året, -6 000.

Länk till statistiken (excel-fil)

 

Kontakt

Kommentarer:
Generaldirektör
Jan-Olof Dahlgren
070-662 20 33

Presskontakt:
Kajsa Lundgren
070-508 49 64