Arbetslöshetskassorna behandlar ersättningstagare som lämnat felaktiga uppgifter olika strängt

06 mar 2015

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har kartlagt hur arbetslöshetskassorna hanterar medlemmar som lämnat felaktiga uppgifter. De kan till exempel medvetet eller av grov vårdslöshet ha lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller låtit bli att anmäla ändrade förhållanden av betydelse. I dessa fall ska medlemmen uteslutas ur arbetslöshetskassan eller frånkännas ersättning i mellan 45 och 195 ersättningsdagar. Normalfallet ska vara 130 dagar. Om det finns misstanke om brott ska medlemmen dessutom polisanmälas.

Antalet beslut om uteslutning och frånkännande ökade från 527 till 662 mellan första halvåret 2014 och samma halvår 2013. Eftersom det rör sig om kraftiga sanktioner är det viktigt att dessa ärenden behandlas lika, skriver IAF. Kartläggningen visar dock på skillnader.

  • Det saknades en enhetlig tillämpning av antalet dagar för frånkännande av ersättning och skälen för besluten om fler eller färre än 130 dagar varierade mellan arbetslöshetskassorna. Det innebär att det finns risk att likabehandling inte uppnås.
  • Det fanns skillnader i hanteringen av polisanmälningar. Vissa arbetslöshetskassor polisanmälde alla sina beslut om uteslutning och frånkännande, medan andra inte gjorde det i något fall.
  • Det var också kraftiga variationer i arbetslöshetskassornas handläggningstider för dessa ärenden - mellan 3 veckor och 10 månader, vilket i sig får en negativ påverkan på den enskilde.

Ladda ner rapporten (pdf)

 

 

Kontakt

Kommentarer:
Jan-Olof Dahlgren
Generaldirektör
070-662 20 33

Presskontakt:
Kajsa Lundgren
070-508 49 64