Arbetsförmedlingens hantering av de arbetssökandes aktivitetsrapporter behöver förbättras

14 dec 2015

Arbetsförmedlarna har blivit bättre på att följa upp de arbetssökandes aktivitetsrapporter, men det finns fortfarande brister. Det saknas ofta dokumentation och det är alltför vanligt att handläggningen inte följer Arbetsförmedlingens egna rutiner.

IAF har undersökt aktivitetsrapporter som arbetsförmedlaren har bedömt som inte godkända under perioderna juli till december 2014 och mars 2015. Aktivitetsrapporterna är ett stöd för att en arbetslös person snabbt ska komma i arbete. Meningen med uppföljningen av aktivitetsrapporterna är att ge en tidig återkoppling om en arbetssökandes agerande inte stämmer med arbetslöshetsförsäkringens krav.

I över en tredjedel av fallen i IAF:s kartläggning går det inte att se av dokumentationen varför arbetsförmedlaren bedömde aktivitetsrapporten som inte godkända. Det var också vanligt att arbetsförmedlarna inte skickade någon underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassan. I stället gjorde arbetsförmedlarna en ny bedömning, och det finns en risk för att de gör både den utredning och bedömning som arbetslöshetskassan ska göra. I många fall gick det inte heller att utläsa av dokumentationen vad arbetsförmedlaren hade gjort.

IAF skriver i rapporten att det är viktigt att alla arbetssökande behandlas rättssäkert. 

Ladda ner rapporten (pdf)

 

 

 

Kontakt

Kommentarer:
Jan-Olof Dahlgren
Generaldirektör
070-662 20 33

Presskontakt:
Kajsa Lundgren
070-508 49 64