Allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av vilka jobb arbetssökande ska söka

Allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av vilka jobb arbetssökande ska söka

15 nov 2017

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste arbetssökande vara aktiva och om nödvändigt acceptera arbete utanför sitt yrke eller på en annan ort. Den som inte uppfyller kraven kan få en varning eller gå miste om arbetslöshetsersättning.

Bestämmelserna om detta finns i lagen om arbetslöshetsförsäkringen och i IAF:s föreskrifter om lämpligt arbete, som Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna ska följa.

I en ny granskning riktar IAF allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen på flera områden:

  • Bedömningarna av vilka arbeten en arbetssökande ska söka var mycket ofta inte välgrundade.
  • Det var mycket ovanligt att Arbetsförmedlingen underrättade arbetslöshetskassan när en arbetssökande inte sökte arbete utanför sitt geografiska eller yrkesmässiga område. Av de ärenden som studerades hade 84 procent inte utökat sitt geografiska område, trots det hade Arbetsförmedlingen inte i ett enda fall underrättat arbetslöshetskassan.

- Det är allvarligt att Arbetsförmedlingen inte fullt ut tar sitt ansvar för att arbetssökande som får arbetslöshetsersättning så snabbt som möjligt ska få ett nytt arbete, säger IAF:s generaldirektör Peter Ekborg. Det finns en uppenbar risk för att arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring urholkas, dessutom finns en risk för felaktiga utbetalningar.

En arbetssökande kan ha godtagbara skäl att inte acceptera arbete utanför orten eller yrket. Familjesituationen kan vara ett sådant godtagbart hinder, men bara under en skälig övergångsperiod. IAF visar dock att Arbetsförmedlingen i de flesta fall varken följde upp om övergångsperioden hade löpt ut, eller om den arbetssökande hade gjort något för att lösa situationen.

De arbetslöshetskassor som ingick i granskningen tillämpade i huvudsak bestämmelserna om lämpligt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Arbetsförmedlingen ska senast den 26 april 2018 skriftligen redogöra för IAF vilka åtgärder man vidtagit.

Rapport 2017:16 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete (pdf)

Bilagor:

 

 

Kontakt

Kommentarer:
Generaldirektör
Peter Ekborg
070-334 72 40

Presskontakt:
Kajsa Lundgren
070-508 49 64