Upphandlingar

IAF är en statlig myndighet och måste vid alla inköp följa lagen om offentlig upphandling.

Våra aktuella upphandlingar, förfrågningsunderlag och eventuell annan tillhörande information, liksom förändringar, frågor, svar med mera finns tillgängligt på Visma TendSigns webbplats, www.tendsign.com.