Styrdokument

IAF får uppdrag av regeringen via instruktionen och i regleringsbrevet.

I instruktionen anges vilka uppgifter vi har. Där framgår också vilka bestämmelser i myndighetsförordningen som gäller.

I regleringsbrevet från regeringen står det bland annat vilka uppdrag vi ska redovisa under året och hur mycket pengar vi har till vårt förfogande. 

Regleringsbrev för budgetåret 2018