Skadestånd

Om du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom att till exempel ge dig felaktig information kan du begära skadestånd av staten.

Först bör du dock alltid begära omprövning och överklaga de beslut som du anser är felaktiga. Om du vill klaga på ett beslut ska du vända dig till den som har fattat beslutet.

Om du vill göra ett skadeståndsanspråk skriver du till IAF. För att vi ska kunna behandla ditt ärende behöver vi

  • en tydlig begäran om skadestånd och en kort beskrivning av vad som hänt i ärendet
  • vilka omständigheter du åberopar för att styrka vad som har hänt
  • ett preciserat belopp

JO-anmälan
Om du i övrigt är missnöjd med hur ett ärende har handlagts kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO, Box 16327, 103 26 Stockholm (www.jo.se).