Organisation

Organisation

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör och ett insynsråd som utses av regeringen. Vi har ca 75 medarbetare fördelade på fyra enheter: analysenheten, granskningsenheten, rättsenheten och enheten verksamhetsstöd.

Bild på IAF:s organisation

Klicka här för större bild (öppnas i nytt fönster) 

IAF:s ledning

Generaldirektör Peter Ekborg
Enhetschef Jessica Idbrant, analysenheten
Enhetschef Annelie Westman, granskningsenheten
Enhetschef Lena Aronsson, rättsenheten
Enhetschef Markus Hallström, enheten verksamhetsstöd

Insynsråd

Generaldirektör Peter Ekborg (ordförande)

Erik Gustaf Ageberg
Pär Andersson
Mats Essemyr
Ulrika Vedin
Catarina Eklundh-Ahlgren

Ledamöterna i insynsrådet är förordnade av regeringen från den 1 januari 2017 t.o.m. den 31 december 2019.