Organisation

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör och ett insynsråd som utses av regeringen. Vi har ca 65 medarbetare fördelade på fyra enheter: analysenheten, granskningsenheten, rättsenheten och enheten verksamhetsstöd.

IAF:s ledning

Generaldirektör Peter Ekborg
Enhetschef Jessica Idbrant, analysenheten och tf. enhetschef enheten verksamhetsstöd
Enhetschef Annelie Westman, granskningsenheten
Enhetschef Lena Aronsson, rättsenheten

Insynsråd

Generaldirektör Peter Ekborg (ordförande)

Erik Gustaf Ageberg
Pär Andersson
Mats Essemyr
Vivi Jacobson-Libietis
Eva Oscarsson
Ulrika Vedin
Catarina Eklundh-Ahlgren

Ledamöterna i insynsrådet är förordnade av regeringen från den 1 januari 2017 t.o.m. den 31 december 2019.