Kontakt

Kontakta IAF

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
Box 210
641 22 Katrineholm

Besöksadress: Köpmangatan 2
Telefon: 0150-48 70 00
Fax: 0150-48 70 02
E-post: iaf@iaf.se
Öppettider: måndag-fredag kl. 8.30-11.30 och 12.30-15.00

Organisationsnummer: 202100-5414

Ledning

Generaldirektör
Peter Ekborg
0150-48 70 40

Enhetschefer
Granskningsenheten
Enhetschef
Annelie Westman
0150-48 70 69

Analysenheten
Enhetschef
Jessica Idbrant
0150-48 70 61

Rättsenheten
Enhetschef
Lena Aronsson
0150-48 70 18

Enheten verksamhetsstöd
Enhetschef
Markus Hallström
0150-48 70 26