IAF som förbindelseorgan i EU

IAF:s internationella verksamhet stödjer och främjar samverkan med myndigheter i andra länder och internationella organisationer. Vi tar emot besök från andra länder och är särskilt aktiva i det nordiska samarbetet. Vi är också medlemmar i ISSA (International Social Security Association).

I EU-sammanhang är IAF så kallat förbindelseorgan för arbetslöshetsförsäkringen. Rollen innebär att vi ska vara en god och utvecklande kraft i EU-samarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen. Som förbindelseorgan deltar vi på och initierar möten med motsvarande myndigheter i de övriga medlemsstaterna och ansvarar för kontakterna med dem. Uppdraget är också att medverka i arbetet med att utveckla EU-förordningarna om social trygghet i Sverige, och i arbetet för ett ökat elektroniskt utbyte av information inom arbetslöshetsförsäkringen mellan medlemsstaterna. Som förbindelseorgan omvärldsbevakar vi också arbetslöshetsförsäkringssystemen i EU-länderna. 

Relaterade länkar

Se även sidan EU:s regler om social trygghet