Budgetunderlag och årsredovisning

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska en myndighet årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren.