Småföretagarnas arbetslöshetskassa och Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa går samman

15 dec 2016

IAF har godkänt ett fusionsavtal som innebär att Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa går upp i Småföretagarnas arbetslöshetskassa. Det medför att de 1 200 medlemmarna i Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa går över till Småföretagarnas arbetslöshetskassa när fusionen träder i kraft vid årsskiftet.