Nytt schabloniserat timlönebelopp för konstnärligt arbete

21 mar 2018

IAF fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 176 kronor från och med den 1 april 2018.

Det schabloniserade timlönebeloppet ska användas för att beräkna arbetslöshetsersättningen för en arbetssökande som har utfört konstnärligt arbete som till exempel musiker, sångare eller skådespelare.

IAF har i uppgift att fastställa detta belopp med utgångspunkt i de avtal som gäller för motsvarande arbete som anställd och efter begäran från någon av de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde omfattar konstnärligt arbete. Detta regleras i 7 kap. 6 § i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkringen.