Nytt schabloniserat timlönebelopp för konstnärligt arbete

10 mar 2017

IAF har fastställt det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 173 kronor från och med den 1 mars 2017.

Det schabloniserade timlönebeloppet ska användas för att beräkna arbetslöshetsersättningen för en arbetssökande som har utfört konstnärligt arbete som till exempel musiker, sångare eller skådespelare.

IAF har i uppgift att fastställa detta belopp, med utgångspunkt i de avtal som gäller för motsvarande arbete som anställd och efter begäran från någon av de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde omfattar konstnärligt arbete. Det regleras i 7 kap. 6 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:3) om arbetslöshetsförsäkring.

Ladda ner beslutet (pdf)