Modernisering av föreskrifterna om anmälan hos Arbetsförmedlingen

03 okt 2016

Moderniseringen innebär att kravet på ett personligt besök inom fem dagar vid anmälan via webb tas bort. Ändringen möjliggör en fortsatt utveckling av Arbetsförmedlingens service och tjänster via digitala kanaler.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har i linje med riksdagens beslut om att digitala tjänster ska vara det naturliga i all offentlig service, moderniserat sina föreskrifter om anmälan vid Arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet. Moderniseringen innebär att kravet på ett personligt besök inom fem dagar vid anmälan via webb tas bort. Ändringen möjliggör en fortsatt utveckling av Arbetsförmedlingens service och tjänster via digitala kanaler.

Det blir nu också reglerat att en arbetssökande som redan är anmäld och som har brutit sin arbetslöshet men sedan blir arbetslös igen på nytt måste anmäla sig som vid Arbetsförmedlingen.

Länk till föreskriften IAFFS 2016:4 om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet