Vad är arbetslöshetsförsäkringen?

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring.

Det betyder att försäkringen bara gäller
under den tid när du letar efter ett nytt arbete.

Försäkringen ger dig rätt till ersättning,
alltså pengar,
om du blir arbetslös.   

För att du ska få pengar enligt försäkringens regler
ska du söka arbete.

Ibland måste du gå med på att flytta
för att få ett nytt arbete
eller utbilda dig för ett nytt arbete.

IAF kontrollerar att a-kassorna
och Arbetsförmedlingen följer reglerna i arbetslöshetsförsäkringen.

A-kassorna beslutar vilka arbetslösa personer
som ska få pengar.

A-kassorna betalar också ut pengarna.

Arbetsförmedlingen berättar för den arbetslöse personen
vilka regler som han eller hon ska följa
för att få pengar från a-kassan.

Arbetsförmedlingen ser sedan till
att den arbetslöse personen följer reglerna.

Vi på IAF ser till att a-kassorna och arbetsförmedlingarna
sköter sitt arbete med arbetslöshetsförsäkringen.

Det är viktigt att alla följer reglerna
i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt
i hela Sverige.