Vad är IAF

IAF är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Vi kontrollerar att a-kassorna och Arbetsförmedlingen
följer de regler som finns i arbetslöshetsförsäkringen
som ska ge pengar till arbetslösa personer.

Vi kan inte besluta om din ersättning.

Vi kan inte heller svara på frågor om din ersättning.
Det gör arbetslöshetskassan.

 

Vad gör IAF?

I Sverige finns arbetslöshetskassor, som kallas a-kassor.

A-kassorna kan betala pengar till sina medlemmar
om medlemmarna blir arbetslösa.

Vi på IAF ska kontrollera att a-kassorna följer reglerna
i arbetslöshetsförsäkringen.

Vi ser också till att arbetsförmedlingarna följer reglerna
i arbetslöshetsförsäkringen.

Vi kan ge dig ett intyg
om du ska få arbetslöshetsersättning
när du söker arbete i ett annat EU-land.