Om medlemsavgiften till a-kassan

Alla som är medlemmar i en a-kassa
ska betala en medlemsavgift till a-kassan.