Upphävda och ändrade föreskrifter

IAF:s föreskrifter ges ut i en tryckt originalversion. Observera att det kan förekomma fel i internetversionen. Det är den tryckta utgåvan som gäller.

IAFFS 2004:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring

IAFFS 2004:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

IAFFS 2004:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrift om tillämpningen av 11 § (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring enligt gällande lämpligt arbete

IAFFS 2004:4 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter för arbetslöshetskassor om tillämpningen av lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 2005:5 Ändring i Inspektionens föreskrifter (IAFFS 2004:4) för arbetslöshetskassor om tillämpningen av lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

IAFFS 2005:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring 2005:7 Anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet 2005:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i Inspektionens föreskrifter (IAFFS 2004:2) om arbetslöshetskassor

IAFFS 2005:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verkställighetsföreskrifter avseende rutiner för handläggning av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

IAFFS 2005:4 Ersättning till företagare som är medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa

IAFFS 2005:6 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om övergång mellan stater

IAFFS 2005:7 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

IAFFS 2006:1 Elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa

IAFFS 2006:3 Arbetslöshetsförsäkring 2006:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i föreskrifterna 2006:4 Arbetslöshetskassor

IAFFS 2006:5 Ändring av Inspektionens verkställighetsföreskrifter (IAFFS 2005:3) avseende rutiner för handläggning av ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets- försäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor

IAFFS 2006:6 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (2006:3) om arbetslöshetsförsäkring

IAFFS 2006:7 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) om arbetslöshetskassor

IAFFS 2006:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2005:7) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

IAFFS 2007:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6 och IAFFS 2006:3) om arbetslöshetsförsäkring

IAFFS 2007:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2005:7) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

IAFFS 2008:1 Ändring i föreskrifterna (IAFFS 2006:3) om arbetslöshetsförsäkring och föreskrifterna (IAFF 2007:1) om ändring i föreskrifterna (IAFFS 2006:6)ändring i föreskrifterna (IAFFS 2006:3) om arbetslöshetsförsäkring

IAFFS 2008:2 Föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (2006:4) och inspektionens föreskrifter (2006:7) om ändring i inspektionens föreskrifter (2006:4) om arbetslöshetskassor

IAFFS 2008:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:3) om arbetslöshetsförsäkring

IAFFS 2009:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsersättning

IAFFS 2009:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

IAFFS 2009:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa 

IAFFS 2009:5 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ersättning till företagare som är medlemmar i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa 

IAFFS 2009:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

IAFFS 2010:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (2005:6) övergång mellan stater

IAFFS 2010:4 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (2009:8) om storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

IAFFS 2010:5 (se grundföreskrift IAFFS 2009:4, Särtryck IAFFS 2009:6, IAFFS 2011:1) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga Arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

IAFFS 2010:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

IAFFS 2011:3 (SE RÄTTELSEBLAD)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa

Rättelseblad: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2011:3) om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa

IAFFS 2011:4 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2011:4) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:1) om arbetslöshetsförsäkring

IAFFS 2012:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om lämpligt arbete

IAFFS 2012:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

IAFFS 2013:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor 

IAFFS 2014:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

IAFFS 2014:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2014:2) om lämpligt arbete

IAFFS 2014:4 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2014:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet 

IAFFS 2014:6 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2014:6) om arbetslöshetskassor

IAFFS 2014:7 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2014:7) om övergång mellan stater

IAFFS 2014:5  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:5) om arbeslöshetsförsäkring

IAFFS  2015:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet

IAFFS 2015:4 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:4) om godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

IAFFS 2015:5 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2015:5) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:8) om storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

IAFFS 2015:6 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:6) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2015:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

IAFFS 2016:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2016:1) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2009:8) om storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

IAFFS 2016:4 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (ÌAFFS 2016:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet 

IAFFS 2017:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:3) om godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd