Lag & rätt

 De lagar och förordningar som styr arbetslöshetsförsäkringen är lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, samt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. Sanktionerna inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen regleras i förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

IAF har möjlighet att i vissa fall utfärda juridiskt bindande föreskrifter som klarlägger eller fyller ut bestämmelserna i dessa lagar och förordningar. Dessa hittar du under rubriken Föreskrifter.

IAF har också uppgiften att föra statens talan i domstol för att få fram vägledande domstolsavgöranden. Vi publicerar vissa principiellt viktiga mål under rubriken Aktuella rättsfall.

Som ett stöd i verksamheten har vi sammanställt regelsamlingar som ger en överblick över lagar, förordningar, förarbeten och rättspraxis inom arbetslöshetsförsäkringens område. Vi har även en regelsamling som rör sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Regelsamlingarna publiceras för allmänheten på webbplatsen.

Vi kan till regeringen anmäla att lagar eller förordningar behöver ändras.