EU:s regler om social trygghet

EU:s regler om social trygghet

Sedan den 1 maj 2010 gäller en ny EU-förordning, 883/2004, om samordning av medlemsländernas regler på det sociala området. Bestämmelserna omfattar även arbetslöshetsförsäkringen. Förordningen tillämpas även av Schweiz sedan den 1 april 2012 och av EES-länderna (Island, Lichtenstein och Norge) sedan den 1 juni 2012. För personer som inte är EU/EES-medborgare eller Schweiziska medborgare kan vissa begränsningar finns i förordningens tillämplighet.

Genom EU-förordning 883/2004 får personer som flyttar mellan länderna, eller som bor och arbetar i skilda länder, ett skydd om de blir arbetslösa som de inte skulle ha haft om enbart nationella regler hade tillämpats. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om

  • möjligheten att söka arbete i ett annat land med arbetslöshetsersättning från hemlandet,
  • möjligheten att åberopa kvalifikationsperioder från andra länder för rätt till ersättning
  • vilket lands lag som ska tillämpas för arbetstagare som rör sig över gränserna och gränsarbetares rätt till ersättning

För rätt till ersättning från den svenska arbetslöshetsförsäkringen krävs att en arbetssökande uppfyller villkoren prövade enligt svensk lag. EU-förordningen omfattar både inkomstbortfallsförsäkringen och grundförsäkringen.

EU-kommissionens webbplats finns mer information om EU-förordningen om samordning av medlemsländernas regler på det sociala området.
IAF handlägger ansökningar och utfärdar de intyg som behövs för att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under en begränsad period med arbetslöshetsersättning från Sverige.

Arbetslöshetskassorna betalar ut ersättningen för EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare som söker arbete i andra EU/EES-länder eller Schweiz. De administrerar också intyg för personer som vill lägga samman kvalifikationsperioder från andra länder för att få rätt till arbetslöshetsersättning.