Intyg för att söka jobb i EU

Intyg för att söka jobb i EU

Om du är arbetssökande och helt arbetslös har du möjlighet att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz under en begränsad period med svensk arbetslöshetsersättning. För att kunna göra det behöver du intyg U2. Det är IAF som beviljar detta intyg.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver vi behandla dina personuppgifter.
Läs mer om IAFs behandling av personuppgifter här

Frågor om intyg U2 kan besvaras av IAF.
Telefontid: mån-fre kl. 10.00-11.00
Tel.nr: 0150-48 70 00, e-post: iaf@iaf.se

Frågor om intyg U1- intyg för sammanläggning av arbets- och försäkringsperioder i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Det är inte IAF som utfärdar intyg U1. Om du behöver ett intyg U1 eller har frågor om intyget ska du kontakta en arbetslöshetskassa. Om du var medlem i en arbetslöshetskassa när du arbetade i Sverige ska du kontakta den arbetslöshetskassan. Om du inte var medlem i någon arbetslöshetskassa kan du kontakta Alfa-kassan för att få hjälp med intyg U1. Kontaktuppgifter till arbetslöshetskassorna hittar du i Förteckning över arbetslöshetskassor.


Om du har frågor om din arbetslöshetsersättning efter att ha arbetat eller studerat utomlands ska du kontakta din arbetslöshetskassa. Om du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa ska du kontakta Alfa-kassan.

Om du har frågor om att söka arbete utomlands kan du kontakta Arbetsförmedlingen.