IAF:s webbplats

Informationen på IAF:s webbplats är översiktlig och generell. IAF reserverar sig för eventuella felskrivningar och förändringar som kan föranleda att informationen på webbplatsen är inaktuell.

Webbplatsen är framtagen enligt rekommendationerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

 

Teknisk information

IAF:s webbplats ses bäst i en modern webbläsare som har stöd för standarderna, t.ex. de senaste versionerna av Internet Explorer och Chrome. 
 
IAF:s dokument på webbplatsen är pdf-filer. För att kunna läsa pdf-filer behövs gratis-programmet Acrobat Reader. Här är hämtningssida för Acrobat Reader.

Kakor (cookies)

Webbplatsen innehåller så kallade kakor. En kaka är en liten textfil med information som webbplatsen sparar i användarens dator.

Vi använder en typ av kaka som sparar en fil permanent på användarens dator. Den används för att man ska kunna anpassa webbplatsen efter sina önskemål och val när det bland annat gäller textstorleken.

Vi använder varaktiga kakor för att samla in webbstatistik. Dessa kakor kommer från iaf.se och lämnar informationen vidare till Google Analytics.

Du kan stänga av kakor
Om du inte accepterar kakor kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar kakor eller informerar om att en webbsida innehåller kakor. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du inte stänger av kakor när du besöker iaf.se innebär det att du samtycker till att vi använder kakor.

Copyright och innehåll

Om inget annat anges, får innehållet på IAF:s webbsidor användas fritt, förutsatt att källan alltid anges. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen står bakom all information som finns på iaf.se.

IAF tar inte ansvar för innehållet i andra myndigheters och organisationers webbplatser som länkas till.

Personuppgiftslagen (PUL)

Behandling av personuppgifter
IAF är en statlig myndighet vilket innebär att ansökningar,
e-postmeddelanden och andra handlingar som inges till myndigheten blir allmänna handlingar enligt reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).  Allmänna handlingar hanteras enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

De personuppgifter som lämnas till IAF i samband med ett ärende hos myndigheten registreras i IAF:s datasystem. Uppgifterna används som stöd vid arbetet och för att uppnå en säker identifiering av inkomna uppgifter. IAF erhåller även personuppgifter från arbetslöshetskassorna enligt vad som närmare beskrivs i förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor. Dessa uppgifter använder IAF för statistik och till stöd för att utföra sina arbetsuppgifter gällande tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, se vidare förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

IAF:s automatiserade behandling av personuppgifter grundar sig på ovan nämnda författningar och sker med stöd av personuppgiftslagen (1998:204), personuppgiftsförordningen (1998:1191), lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen samt förordningen (2008:936) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Information och rättelse
Enligt 26 § personuppgiftslagen har alla rätt att gratis en gång per år efter skriftlig ansökan få besked om huruvida ens personuppgifter behandlas eller ej och, om så är fallet, vilka uppgifter om den sökande som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Av 28 § personuppgiftslagen framgår det att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen.