Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättningen finansieras av den arbetsmarknadsavgift som arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten samt av arbetslöshetskassornas betalning av finansieringsavgift.

Arbetsmarknadsavgiften är en del av arbetsgivaravgiften respektive egenavgiften och regleras i socialavgiftslagen (2000:980). Finansieringsavgiften regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Det är IAF som ansvarar för att staten får in finansieringsavgiften. Det gör vi genom att fakturera arbetslöshetskassorna varje månad.

Arbetslöshetsförsäkringens finansiering regleras även i lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter samt lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Mer fakta och uppdaterade uppgifter om arbetslöshetskassornas betalning av finansieringsavgift finns i IAF:s statistikdatabas.