Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättningen finansieras av arbetslöshetskassornas finansieringsavgift till staten och av den arbetsmarknadsavgift som arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten via arbetsgivaravgiften.

Finansieringsavgiften faktureras månadsvis av IAF. Den regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 48 §. Arbetsmarknadsavgiften är en del av arbetsgivaravgiften respektive egenavgiften, och regleras i socialavgiftslagen (2000:980). Storleken på finansieringsavgiften beror på antalet medlemmar i arbetslöshetskassan, kassans utbetalade inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning samt ersättningsdagar.

Mer fakta och uppdaterade uppgifter om arbetslöshetskassornas betalning av finansieringsavgift finns i IAF:s statistikdatabas.