Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för oktober 2012-2016

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i oktober, tusental

  

Utbetald arbetslöshetsersättning i oktober, miljoner kronor