Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för oktober 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i oktober, tusental

Diagram över antal personer som fått arbeslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i oktober, miljoner kronor

Diagram över utbetald arbetslöshetsersättning