Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för september 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i september, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i september, miljoner kronor