Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för september 2012-2016

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i september, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i september, miljoner kronor