Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för november 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i november, tusental

Diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i november, miljoner kronor

Diagram som visar utbetald arbetslöshetsersättning