Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för november 2012-2016

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i november, tusental

 

  

Utbetald arbetslöshetsersättning i november, miljoner kronor