Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för mars 2012-2016

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i mars, tusental

Bild på diagram över antalet personer som fått arbetslöshetsersättning

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i mars, miljoner kronor

Bild på diagram över utbetald arbetslöshetsersättning