Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för mars

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för mars 2014-2018

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i mars, tusental

Bild på diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i mars, miljoner kronor

Bild av diagram som visar antalet personer som fått utbetald ersättning