Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för mars 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i mars, tusental

 

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i mars, miljoner kronor