Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för maj 2012-2016

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i maj, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i maj, miljoner kronor