Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för maj 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i maj, tusental

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i maj, miljoner kronor

Utbetald arbetslöshetsersättning