Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för juli 2012-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i juli, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i juli, miljoner kronor