Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för juli 2012-2016

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i juli, tusental

Bild på diagram över antal personer som fått arbetslöshetsersättning

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i juli, miljoner kronor

Bild på diagram över utbetald arbetslöshetsersättning