Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för februari 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i februari, tusental

 

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i februari, miljoner kronor