Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för februari 2014-2018

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i februari, tusental

Bild på diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i februari, miljoner kronor

Bild på diagram som visar summan av utbetald arbetslöshetsersättning