Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för augusti 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i augusti, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i augusti, miljoner kronor