Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för augusti 2012-2016

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i augusti, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i augusti, miljoner kronor