Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för april 2012-2016

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i april, tusental

Bild på diagram över antalet personer som fått arbetslöshetsersättning

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i april, miljoner kronor

Bild på diagram över utbetald arbetslöshetsersättning