Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för april 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i april, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i april, miljoner kronor