Arbetslöshetsersättningen i siffror för juni 2012-2016

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i juni, tusental

Diagram över antalet personer som fått arbetslöshetsersättning i juni

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i juni, miljoner kronor

Bild på diagram över utbetald arbetslöshetsersättning i juni