Arbetslöshetsersättningen i siffror för juni 2013-2017

Antal personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i juni, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i juni, miljoner kronor