Arbetslöshetsersättningen i siffror för januari 2014-2018

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i januari, tusental

Bild som visar diagram över antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i januari, miljoner kronor

Bild på diagram som visar utbetald arbetslöshetsersättning