Arbetslöshetsersättningen i siffror för januari 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i januari, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i januari, miljoner kronor