Arbetslöshetsersättningen i siffror för december 2013-2017

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i december, tusental

Bild som visar diagram över antalet personer som fått arbetslöshetsersättning

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i december, miljoner kronor

Bild på diagram som visar utbetald arbetslöshetsersättning