Arbetslöshetsersättningen i siffror för december 2012-2016

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i december, tusental

 

Utbetald arbetslöshetsersättning i december, miljoner kronor