Examensarbete/Praktik

IAF:s uppdrag är att utöva tillsyn och uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet för att de som söker ersättning ska behandlas rättssäkert av arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi har också juridiska uppgifter och förvaltningsuppgifter. Här på webbplatsen hittar du mer ingående presentation av uppdraget.

Om du är intresserad av att praktisera eller göra ett examensarbete med anknytning till vår verksamhet kan du kontakta IAF:s HR-strateg på telefon 0150-48 70 00. 

Relaterade länkar

IAF:s uppdrag

Organisation