Monica

Vad gör du på IAF?

Jag arbetar med övergripande HR- och utvecklingsfrågor med mycket fokus på ledar- och medarbetarutveckling. Jag är också IAF:s medlemsföreträdare gentemot arbetsgivarverket i arbetsgivarfrågor och arbetar en hel del med det partsgemensamma arbetet. Mitt förhållningssätt är att vara internkonsult och ge stöd och stöttning både till chefer och medarbetare. HR- och utvecklingsfrågor spänner över ett brett fält men bland annat är det frågor om arbetsrätt, avtalstolkning, arbetsmiljö, lönepolitik, rehabilitering, rekrytering och ett sammanhållande ansvar för den övergripande kompetensförsörjningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag har arbetat med kvalificerat HR- och utvecklingsarbete de senast trettio åren och tycker att det är lika roligt idag som när jag startade min karriär på området.Kombinationen med mycket kontaktytor och möjligheten att arbeta med strategiska frågor inom området är helt fantastiskt. Det som tilltalar mig mest är variationen i uppdraget. Den ena dagen är inte den andra lik.

Vad är det mest utmanande med jobbet?

Det är att få ihop de olika delarna till att bli en bra helhet så att HR-funktionen uppfattas som ett bra stöd till kärnverksamhetens chefer och medarbetare.

Hur ser en vanlig dag ut?

I det här uppdraget finns ingen vanlig dag, utan det ser olika ut beroende på vad som är prioriterat för stunden.

Här är en beskrivning av en dag på jobbet:

Dagen började med en kort avstämning med enhetschefen.

Under förmiddagen arbetade jag med att fundera på hur kompetensförsörjningen skulle kunna se ut till och med år 2020.

Efter lunch var det ledningsgruppsmöte där jag presenterade ett förslag till en reviderad lönepolicy.

Efter det så hade jag besök av Previa.

Vilka personliga egenskaper är viktiga i just ditt arbete?

Vara lyhörd för verksamhetens behov och ge förslag och försöka omsätta i konkreta åtgärder samt ha en god social kompetens. Att kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. God förmåga att lyssna och kommunicera samt kunna skapa förtroende.