Maria

Vad gör du på IAF?

Jag arbetar som utredare på analysenheten. Jag är nationalekonom i grunden och arbetar bland annat med att sammanställa statistik och göra kvantitativa analyser av frågor som rör arbetslöshetsersättningen och aktivitetsstödet. Jag gör även urval till granskningar, genomför intervjuer och enkätundersökningar, skriver rapporter med mera.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Arbetet är väldigt varierande och innebär mycket frihet eftersom jag ofta har möjlighet att själv påverka hur uppdrag ska utformas. Jag tycker om att vi jobbar i projektform och att man får vara ansvarig för hela processen, från att idén initieras till att rapporten publiceras. Dessutom tycker jag att det är roligt att arbetet sker i grupp och att grupperna växlar mellan uppdragen, det gör också att det blir väldigt omväxlande.

Vad är det svåraste med jobbet?

Det finns många utmaningar med projektarbete såsom planering, effektivt arbete i gruppen och att skriva tydligt och pedagogiskt. Rent praktiskt är det ofta en utmaning att plocka fram rätt sorts uppgifter ur våra stora databaser och att förstå vad de betyder och hur de genereras i "verkligheten" hos Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Samt naturligtvis att välja en bra metod för att besvara de viktigaste frågorna.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilka uppdrag man är involverad i och vilken fas de befinner sig i. I början handlar mycket om projektplanering och att välja rätt frågeställningar och metod, sedan blir det ofta mycket arbete i våra databaser med att göra uttag av statistiska uppgifter. Därefter gör mansammanställningar och analyser och till sist skriver man rapporten. Men det varierar naturligtvis, inte minst beroende på vilken analysmetod man använder! Andra dagar kan bestå av att göra mindre insatser i andra projekt och bidra med statistisk kompetens, att kvalitetssäkra rapportutkast eller att omvärldsbevaka för att vara påläst på utvecklingen i arbetsmarknadspolitiken.

Vilka personliga egenskaper är viktiga för just ditt arbete?

Det är viktigt att vara noggrann och att tycka om att samarbeta med andra. Vi samarbetar dels över enhetsgränser så att våra olika kompetenser kompletterar varandra och dels inom enheten så att vi stöttar varandra. Det är jätteviktigt och gör arbetet så mycket roligare! Det är också en förutsättning att man tycker om att skriva eftersom det mesta arbetet ska publiceras i rapporter som ska vara tydliga och lättlästa.