Bild på Fredrik, utredare vid granskningsenheten  

Vad gör du på IAF?

Jag arbetar som utredare på granskningsenheten. I huvudsak arbetar jag med tillsyn av arbetslöshetskassorna. Jag arbetar både i längre uppdrag som spänner över hela verksamhetsåret och i kortare tillsynsinsatser som varar under några dagar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jobbet på IAF är varierat och förutsätter att jag tar stort eget ansvar under en stor del av arbetsprocessen. 

Vad är det svåraste med jobbet?

Det svåraste med arbetet är att bedöma tidsåtgången för olika moment. Ibland tar något som jag trodde skulle gå snabbt lång tid, och något som jag trodde skulle kräva mycket tid kort tid. Det är därför inte helt lätt att planera sitt arbete alla gånger och det ger också vissa svängningar i arbetsbelastningen.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Vi arbetar mycket med enkäter, intervjuer och granskning av enskilda ärenden. De dagliga arbetsuppgifterna går ut på att planera och att samla in material för att analysera detta. Slutresultatet sammanställs sedan ofta i rapporter för att sedan återföras till tillsynsobjekten och i många fall avrapporteras till regeringen.   

Vilka personliga egenskaper skulle du vilja lyfta fram som viktiga för just ditt arbete?

Jag tycker att man behöver vara flexibel och lyhörd inför den egna organisationen samt initiativrik.