Bild på Eva, utredare vid analysenheten  

Vad gör du på IAF?

Jag arbetar som utredare på analysenheten. Jag är statistiker i grunden och arbetar bland annat med att sammanställa statistik över allt som rör arbetslöshetsersättningen. Jag gör även urval till utredarna som gör ärendegranskningar. Jag skriver rapporter, hjälper till med enkätfrågor och gör statistiska analyser m.m.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är framför allt varierande eftersom jag har många olika slags arbetsuppgifter. Jag har också ganska mycket frihet att komma med förslag på hur ett uppdrag ska genomföras och vi har också goda möjligheter till kompetensutveckling. Och så har jag förstås trevliga arbetskamrater vilket jag tycker är jätteviktigt!

Vad är det svåraste med jobbet?

Eftersom jag arbetar med stora databaser med uppgifter från a-kassorna och arbetsförmedlingarna måste jag ibland ta reda på hur det är i ”verkligheten”. Vad är det egentligen som döljer sig bakom alla siffror och varför saker och ting registreras som de gör. Då är det tur att det finns kollegor med erfarenhet från både a-kassa och arbetsförmedling som jag kan fråga. Det kan vara ganska komplicerat att arbeta med så stora och komplexa databaser som vi gör och det är viktigt att det blir rätt!

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag har oftast flera arbetsuppgifter som pågår parallellt och mina dagliga arbetsuppgifter varierar beroende på vad som måste prioriteras för stunden. Ofta arbetar jag vid min dator, men ibland har jag möten med kollegorna om de uppdrag som jag är med i. Ena dagen kan präglas av databasuttag och stora tabeller i Excel, andra dagen kan bestå av möten, läsa rapportutkast och uppdragsbeskrivningar. Vi måste även hinna omvärldsbevaka och vara pålästa i ämnet.

Vilka personliga egenskaper skulle du vilja lyfta fram som viktiga för just ditt arbete?

Jag tror det är bra att vara flexibel och noggrann. Eftersom jag fungerar som en intern ”konsult” är det också bra att vara lyhörd och ha en bra kontakt med kollegorna.