Christel 

Vad gör du på IAF?

Jag arbetar som utredare på granskningsenheten och de senaste åren i huvudsak med tillsyn av Arbetsförmedlingens verksamhet. Jag arbetar främst i större uppdrag som pågår under hela verksamhetsåret men är även delaktig i några mindre uppdrag.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Arbetet på IAF är varierande och kräver att jag tar ett stort eget ansvar under hela granskningsprocessen. Ett stort ansvar leder i sin tur till att jag har en stor frihet, inom vissa givna ramar, att själv tillsammans med uppdragsgruppen utforma och planera granskningsprocessens genomförande. Uppdragsgruppen ansvarar för hela processen det vill säga från det att vi får ett förslag på vad som ska genomföras, vilka metoder vi ska använda till att uppdraget avslutas med en rapport.

Vad är det svåraste med jobbet?

Det svåraste med arbetet är nog att planera och bedöma hur lång tid de olika delmomenten i uppdraget kommer att ta. Det är inte ovanligt att vi arbetar parallellt med flera olika metoder inom granskningsprocessen. Det finns även en utmaning i att komma fram till vilka metoder som lämpar sig bäst för att besvara uppdragets huvudsakliga frågeställningar.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Det är väldigt varierande beroende på vilken fas i uppdraget vi befinner oss i. I början av ett uppdrag handlar det mycket om att planera och välja rätt metoder för genomförandet. I själva genomförandefasen kan jag samla in underlag parallellt genom att genomföra intervjuer och granska enskilda ärenden som sedan analyseras. Det slutliga resultatet sammanställs sedan i en rapport som publiceras. Vi återför även resultatet till de vi har utövat tillsyn över och ibland även direkt till regeringen.

Vilka egenskaper är viktiga för just ditt arbete?

Det är viktigt att vara flexibel, noggrann och strukturerad. Det krävs även att man ständigt följer och bevakar det som händer inom det arbetsmarknadspolitiska området. Ytterligare en förutsättning är att man tycker om att samarbeta med andra och naturligtvis att man tycker om att skriva, då de flesta uppdrag avslutas med en rapport.