Medarbetare berättar

Medarbetare berättar

Christel, utredare vid granskningsenheten

Christel 

 Vad gör du på IAF?
Jag arbetar som utredare på granskningsenheten och de senaste åren i huvudsak med tillsyn av Arbetsförmedlingens verksamhet. Jag arbetar främst i större uppdrag som pågår under hela verksamhetsåret men är även delaktig i några mindre uppdrag.

Läs hela intervjun med Christel


Maria, utredare vid analysenheten

Maria 

Vad gör du på IAF?
Jag arbetar som utredare på analysenheten. Jag är nationalekonom i grunden och arbetar bland annat med att sammanställa statistik och göra kvantitativa analyser av frågor som rör arbetslöshetsersättningen och aktivitetsstödet. Jag gör även urval till granskningar, genomför intervjuer och enkätundersökningar, skriver rapporter med mera.

Läs hela intervjun med Maria


Annelie, controller vid enheten verksamhetsstöd

Annelie, controller 

Vad gör du på IAF?
Jag jobbar som controller på enheten verksamhetsstöd. Jag håller i trådarna när vi ska ta fram en årsredovisning, verksamhetsplan, internkontrollplan och budgetunderlag för myndigheten. Jag jobbar också med verksamhetsutveckling, skapar enkäter i vårt enkätverktyg, tar fram underlag till vår månads- och tertialuppföljning och är registratorbackup.

Läs hela intervjun med Annelie


Monica, HR-strateg vid enheten verksamhetsstöd 

Monica 

Vad gör du på IAF?
Jag arbetar med övergripande HR- och utvecklingsfrågor med mycket fokus på ledar- och medarbetarutveckling. Jag är också IAF:s medlemsföreträdare gentemot arbetsgivarverket i arbetsgivarfrågor och arbetar en hel del med det partsgemensamma arbetet. Mitt förhållningssätt är att vara internkonsult i och ge  stöd och stöttning både till chefer och medarbetare.. HR- och utvecklingsfrågor spänner över ett brett fält men bland annat är det frågor om arbetsrätt, avtalstolkning, arbetsmiljö, lönepolitik, rehabilitering, rekrytering och ett sammanhållande ansvar för den övergripande kompetensförsörjningen.

Läs hela intervjun med Monica


Fredrik, utredare vid granskningsenheten

 Bild på Fredrik, utredare vid granskningsenheten

Vad gör du på IAF?
Jag arbetar som utredare på granskningsenheten. I huvudsak arbetar jag med tillsyn av arbetslöshetskassorna. Jag arbetar både i längre uppdrag som spänner över hela verksamhetsåret och i kortare tillsynsinsatser som varar under några dagar.

Läs hela intervjun med Fredrik
_______________________________________________________________

Eva, utredare vid analysenheten

Bild på Eva, utredare vid analysenheten

Vad gör du på IAF?
Jag arbetar som utredare på analysenheten. Jag är statistiker i grunden och arbetar bland annat med att sammanställa statistik över allt som rör arbetslöshetsersättningen. Jag gör även urval till utredarna som gör ärende-granskningar, skriver rapporter, utvecklar databaser och gör statistiska analyser m.m.

Läs hela intervjun med Eva