Medarbetare berättar

 Fredrik, utredare vid granskningsenheten

 Bild på Fredrik, utredare vid granskningsenheten

Vad gör du på IAF?
Jag arbetar som utredare på granskningsenheten. I huvudsak arbetar jag med tillsyn av arbetslöshetskassorna. Jag arbetar både i längre uppdrag som spänner över hela verksamhetsåret och i kortare tillsynsinsatser som varar under några dagar.

Läs hela intervjun med Fredrik
_______________________________________________________________

Eva, utredare vid analysenheten

Bild på Eva, utredare vid analysenheten

Vad gör du på IAF?
Jag arbetar som utredare på analysenheten. Jag är statistiker i grunden och arbetar bland annat med att sammanställa statistik över allt som rör arbetslöshetsersättningen. Jag gör även urval till utredarna som gör ärende-granskningar, skriver rapporter, utvecklar databaser och gör statistiska analyser m.m.

Läs hela intervjun med Eva
_______________________________________________________________

Helén, jurist vid rättsenheten

 Helén Johansson

Vad gör du på IAF?
Jag jobbar främst med EU-frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. Arbetet innebär bland annat att leverera underlag som EU-kommissionen och regeringen begär. I mitt arbete ingår det ibland resor för möten med andra länders myndigheter i olika sammanhang.

Läs hela intervjun med Helén 
_______________________________________________________________ 

Carina, IT-administratör vid administrativa enheten

 Bild på Carina, IT-administratör vid administrativa enheten

Vad gör du på IAF?
Jag arbetar som IT-administratör på administrativa enheten. Vi som arbetar på den administrativa enheten arbetar inom olika områden med att stötta hela myndigheten. I mina arbetsuppgifter ingår det mesta som tillhör IT- och telefoniområdet, allt ifrån enklare support kring datorer, skrivare, programvaror till olika projekt inom områdena.

Läs hela intervjun med Carina 
_______________________________________________________________