Pågående rekryteringar


Tjänst

Ref.nr        

Status
Systemutvecklare, verksamhetsstöd 2017/171 Tillsatt
Kvalitativ utredare, analysenheten 2017/170 Tillsatt
Jurist, rättsenheten 2017/172 Tillsatt
Utredare, granskningsenheten 2017/173  Tillsatt