Förmåner för medarbetarna

Som medarbetare på IAF har du rätt till vissa förmåner.

Arbetstider


Vi tillämpar flextid. Du kan också få en enskild överenskommelse om arbetstidens förläggning. Det finns möjlighet till partiell tjänstledighet.

Kompetensutveckling


Vi har generösa villkor för kompetensutveckling och det finns möjlighet till ersättning för kompetensutveckling på fritiden.

Semester

 
Upp till 29 års ålder har du 28 dagars semester, från 30 år 31 dagar och från och med 40 års ålder 35 dagars semester. 

Friskvård


Du får använda en timme per vecka för friskvård och får bidrag till friskvårdsaktiviteter, för närvarande högst 3000 kr per år. Vi erbjuder också kontorsmassage.

Hälsovård


Läkarbesök kan göras på arbetstid utan löneavdrag. Du får en viss del i ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik och sjukhusvård enligt centralt avtal. Dessutom har du rätt till läkemedelsersättning. Du har tillgång till förtagshälsovård.

Om du blir sjuk eller förälder


IAF kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan när du är sjuk och du får föräldrapenningtillägg om du är hemma med barn och tar ut föräldrapenning.

Försäkringar och trygghetsavtal


Som statligt anställd omfattas du av statlig grupplivförsäkring, tjänstereseförsäkring och personskadeförsäkring. Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist så reglerar det statliga trygghetsavtalet detta, liksom andra förmåner i samband med arbetsbrist.

Relaterade länkar

Som statlig myndighet följer vi Villkorsavtalet, se Arbetsgivarverkets webbplats www.agv.se, samt lokala avtal.