Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

  • Tillsyn och uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen

Vi granskar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. Uppdragen kan vara regeringsuppdrag eller uppdrag som vi själva tar initiativ till. Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Vi följer utvecklingen inom våra tillsynsområden och utreder frågor på regeringens uppdrag.

  • Förtydliga regelverket

I vissa fall kan vi utfärda föreskrifter som beskriver hur arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen ska tolka lagarna och förordningarna om arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna. Vi följer också rättsutvecklingen och driver mål i domstol för att få fram vägledande domar.

  • Förvaltningsuppgifter

Några exempel på våra förvaltningsuppgifter:

  • Vi utfärdar intyg till arbetslösa som vill söka jobb i andra EU- och EES-länder med arbetslöshetsersättning.
  • Vi förvaltar databaser.
  • Vi handlägger skadeståndsärenden.


På IAF finns också stödfunktioner som arbetar med IT, ekonomi, information, administrativ service, med mera.